Prescott Sunrise / Sunset Times

  • First Light

   4:50 am
  • Sunrise

   5:18 am
  • Sunset

   7:36 pm
  • Last Light

   8:04 pm
  • First Light

   4:49 am
  • Sunrise

   5:18 am
  • Sunset

   7:36 pm
  • Last Light

   8:05 pm
  • First Light

   4:49 am
  • Sunrise

   5:18 am
  • Sunset

   7:37 pm
  • Last Light

   8:06 pm
  • First Light

   4:48 am
  • Sunrise

   5:17 am
  • Sunset

   7:37 pm
  • Last Light

   8:06 pm
  • First Light

   4:48 am
  • Sunrise

   5:17 am
  • Sunset

   7:38 pm
  • Last Light

   8:07 pm
  • First Light

   4:48 am
  • Sunrise

   5:17 am
  • Sunset

   7:39 pm
  • Last Light

   8:08 pm
  • First Light

   4:48 am
  • Sunrise

   5:17 am
  • Sunset

   7:39 pm
  • Last Light

   8:08 pm
Prescott Sun forecast calculated mathematically.

Prescott Sun Times Statistics

Daylight Hours

Get an account to remove ads